Åldersgräns?

Ingen åldersgräns för att besöka mässan mellan öppning och fram till kl 19:00.
Från kl 19:00 är det 18års åldersgräns på hela mässan.
Spädbarn under 1års ålder får med och under förälders eget ansvar och överseende vistas tillsammans med denne i lokalen under mässan öppettider.

För att tatuera dig behöver du vara fyllda 18 år.

Baren har en åldersgräns på 18 år.

Betalningsmedel?

Entré / biljettkassan: Kort, Kontant, Swish
Garderob: Swish, Kontant
Restaurang och bar: Kort
Artister: Olika från artist till artist, fråga alltid innan så inga komplikationer uppstår.

Svenska artister tar oftast swish.

Utländska artister tar oftast kontanter.

Kan jag besöka mässan även om jag inte vill tatuera mig?

Ja, alla är välkomna!
Det kommer finnas mycket mer än bara tatuerare på plats under helgen.

Mat och dryck?

Det kommer att finnas bar med rättigheter. Åldersgräns: 18 år.

Det kommer också att finnas mat och alkoholfri dryck till försäljning.

Kött och fisk finns i buffén. Veganskt alternativ vid förfrågan.

Restaurangen, när är den öppen?

Fredag

Frukost 06.15-09.30
Lunch 11.00-13.00
Middag 17.00-21.00

Lördag

Frukost 07.00-10.30
Lunch 12.00-14.00
Middag 17.00-21.00

Söndag

Frukost 07.00-10.30
Lunch 12.00-14.00

Finns det något för barnen på mässan?

Det kommer att finnas olika aktiviteter för barnen på mässan.

Vi vill dock förtydliga att detta inte är ett ställe där barn kan lämnas utan de måste vara under uppsikt av förälder.

Regler – Allmänt

 • Varje betald deltagaravgift är giltig för en (1) persons inträde.

 • Skellefteå Tattoo Fest välkomnar alla och vill att alla ska känna sig trygga, kunna njuta av mässan och vara delaktiga.

 • Kontakta så snart som möjligt Skellefteå Tattoo Fests personal om du blivit utsatt för trakasserier eller på annat sätt känner dig otrygg!

 • Håll dina händer för dig själv, det är aldrig tillåtet att röra en annan person eller deras saker utan dennes medgivande och samtycke.

 • Be alltid om tillåtelse om du vill fotografera någon! Personen i fråga har alltid rätt att neka, och med deras tillåtelse är dessutom chansen större att du får bra bilder.

 • Armband eller stämpel skall visas upp för säkerhetspersonal varje gång man passerar entrén. Eventuellt försök till fusk med armband eller stämpel kommer att polisanmälas direkt på plats.

 • Skellefteå Tattoo Fest förbehåller sig rätten att beslagta sådant som kan anses farligt, störande eller på annat sätt riskera annans säkerhet.

 • Betald deltagar-, besöksavgift och/eller utställningsplats är ej återbetalningsbar, oavsett skäl.

 • Skulle arrangemanget av någon anledning ställas in gäller din bokning istället vid nästa Skellefteå Tattoo Fest.

 • Varje registrerad användare på skellefteatattoofest.se är skyldig att uppge korrekta personuppgifter.

 • Ersättning eller återbetalning av avgift. Ej heller ger eventuella inställda eller ändrade aktiviteter, föreläsningar eller annat rätt till ersättning eller återbetalning av avgift.

 • De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas med datorteknik av arrangörerna till Skellefteå Tattoo Fest, som är ansvariga för behandlingen. När du reserverat plats kan vissa av dessa uppgifter komma att publiceras på skellefteatattoofest.se tillsammans med vald plats. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

 • Deltagande i tatueringsmässan Skellefteå Tattoo Fest sker på egen risk.

 • Arrangörerna av Skellefteå Tattoo Fest ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte värdefulla saker obevakade!

  Skellefteå Tattoo Fest tar inget ansvar för besökare och deltagares tillhörigheter eller värdesaker som lämnats in i garderoben.

 • Var person skall hålla arrangörerna av Skellefteå Tattoo Fest skadeståndslösa, detta innebär bland annat att en deltagare som medvetet smutsar ner, klottrar, förstör eller på annat sätt tillför kostnader till arrangörerna, själv måste stå för dessa. För underåriga/omyndiga personer ansvarar målsman/vårdnadshavare för eventuella kostnader.

Säkerhet

 • Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga någonting i de eventuella el- och nätverkskablar som löper mellan bordsraderna.

 • Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus. Rökning är ej tillåten inomhus, detta gäller även e-cigaretter. Rökning är endast tillåten på anvisat rökområde.

 • Det är inte tillåtet att medföra eller framföra kickbike, sparkcykel, skateboard eller liknande inomhus på Skellefteå Tattoo Fest.

 • Nedskräpning är förbjudet, skräp slängs i soptunnor som finns uppställda på mässområdet.

 • Det är förbjudet att medföra laserpekare på Skellefteå Tattoo Fest. Användning av laserpekare medför automatisk bandklippning och avvisning.

 • Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng dina sopor i de soptunnor som finns uppställda och se till att lägga returförpackningar i därför avsedda behållare.

 • Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under mässan kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. Skellefteå Tattoo Fests personal kommer då att försöka åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Störningar eller avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagd avgift, varken helt eller delvis.

Övrigt

 • Droger klassade som olagliga enligt svensk lag hör inte hemma på Skellefteå Tattoo Fest och är inte tillåtet någonstans i lokalerna. Kraftigt berusade och/eller på annat sätt märkbart påverkade personer släpps inte in. Störande personer kommer att avvisas från mässan.

 • Skellefteå Tattoo Fest har åldersgräns för tillträde till lokalen under bestämda tider, åldersgräns gäller också för en del av de aktiviteter som sker under mässans hela öppettid. Målsman ska när skäl uppstår informeras och acceptera alla Skellefteå Tattoo Fest regler.

 • Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis. Skellefteå Tattoo Fests personal har lagstadgad rätt att gripa personer som begår brott inom området.

 • Det är inte tillåtet att sälja någonting på Skellefteå Tattoo Fest utan tillstånd från Skellefteå Tattoo Fests arrangörer.

 • Affischering, uppklistring av dekaler eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom mässans område är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från Skellefteå Tattoo Fests arrangörer.

 • Du måste kontinuerligt städa din plats (lägg skräp och pant i rätt tunnor). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för detta ändamål. Innehållet i pantkärl tillhör Skellefteå Tattoo Fest.

 • Skellefteå Tattoo Fests personal har rätt att sätta upp nätverkskameror och annan kamerautrustning på Skellefteå Tattoo Fest för publicering på webben samt för att övervaka nödutgångar och mässområde. Skellefteå Tattoo Fest har även rätt att ta foton och filma inne på och utanför Skellefteå Tattoo Fest. Skellefteå Tattoo Fests arrangörer äger sedan rätt att i sin marknadsföring (i tryckt form och på webb) använda film/foto utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med i bild.