Finns det något för barnen på mässan?

Det kommer att finnas olika aktiviteter för barnen på mässan.

Vi vill dock förtydliga att detta inte är ett ställe där barn kan lämnas utan de måste vara under uppsikt av förälder.